สำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์
121/167-8 หมู่11 ซอยธนสิทธิ์
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (+66)-2752-4770-1
โทรสาร (+66)-2750-6446

เพิ่มเพื่อน